• Najboljši 100% BIO konopljini izdelki
 • Med tednom odprto od 8.00 do 16.00
 • Brezplačna poštnina za naročila nad 30€

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Darilo narave d.o.o.

Tukaj si lahko ogledate pravila nagradnih iger, ki jih pripravljamo. Pravila in pogoje si dobro preberite. Za morebitna vprašanja glede nagradnih iger nas lahko med delavnikom kadar koli kontaktirate.

Zaključi se čez: 

NAGRADNA IGRA "POMLADNO RAZVAJANJE" (IG in FB)

Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Pomladna razvajanja« (v nadaljevanju nagradna igra) je Darilo narave d.o.o., Šmarska cesta 40, 1291 Škofljica, spletni naslov https://darilonarave.si/ (v nadaljevanju organizator).

Namen nagradne igre je pridobivanje sledilcev na Facebook  / Instagram. Pojem “sledilcev” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka / Instagrama, ki je na Slovenski pridelek (FB) ali darilonarave.si (IG) profilu kliknil na gumb Sledi / Follow oz. Všeč mi je / Like.

Trajanje nagradne igre: Nagradna igra traja od 18.4.2024 do 26.4.2024 do 14.00.

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook in Instagram, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali starejše in imajo odprt svoj račun/profil na Facebooku ali Instagramu.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, in zaposleni pri organizatorju. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.
 • S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili, in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre.
 • Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.
 • Udeleženci nagradne igre sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook in Instagram.
 • Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.

Način sodelovanja

Da lahko sodeluje v žrebu za nagrado, mora sodelujoči:

 1. Všečkati ali slediti Facebook strani Slovenski pridelek in Medical center Rogaška
 2. všečkati objavo o nagradni igri na Fcebook strani

in/ali

 1. slediti Instagram profilu darilonarave.si in rogaska.medical.si
 2. všečkati objavo o nagradni igri na instragram profilu
 3. v komentar pod objavo nagradne igre označiti dve osebi, ki bi se razveselili nagrade.

Vsak udeleženec nagradne igre v žrebu lahko sodeluje večkrat, tekom trajanja nagradne igre pa nagrado prejme le enkrat.

Uporabnik Facebooka/Instagrama, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook/Instagram osebnih podatkov (uporabniško ime, ime, priimek, e-naslov).

Nagrade

 1. nagrada: darilni bon v vrednosti 100 EUR za koriščenje storitev Medical centra Rogaška

Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Skupaj se zbere tako sodelujoče na Instragramu kot na Facebooku. Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja. Izžreba se enega nagrajenca izmed vseh na seznamu (IG in FB profil skupaj).

Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

V času nagradne igre morajo uporabniki slediti Instagram profilu darilonarave.si ali Facebook strani Slovenski pridelek vse do zaključka nagradne igre, da lahko ostanejo med izžrebanci.

Nagrade in prevzem nagrade

Organizator bo podelil nagrado enemu izžrebancu. Nagrajenec bo o nagradi obveščen v svoj inbox, objavili pa ga bomo tudi po objavo nagradne igre na Facebook strani Slovenski pridelek in Instagram profilu darilonarave.si. Nagrado bo organizator nagrajencem dostavil po pošti. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • se ugotovi, da se je nagrajenec večkrat prijavil v isto nagradno igro.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo uporabniško ime oz. ime in priimek na profilu Facebook/Instagram. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Nagrajenec mora za prejem nagrade v roku 5 dni, organizatorju prek zasebnega poštnega predala (»inbox«) Instagram / Facebook profila organizatorju posredovati naslednje podatke:

– ime in priimek,

– naslov, kamor mu pošljemo nagrado,

– rojstni datum

V kolikor se nagrajenec v določenem roku ne odzove, se mu nagrada ne podeli. Posredovanje teh podatkov v »inbox«, ali na elektronski naslov info@darilonarave.si je pogoj za izročitev nagrade nagrajencu.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

V kolikor nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali pa organizator pri nagrajencu zazna nepravilnosti v postopku sodelovanja, se mu nagrade ne podeli.

Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje.

Nagrade se pošiljajo po pošti. Stroške pošiljanja krije podjetje Darilo narave, d.o.o.. Nagrado organizator pošlje po pošti, v roku 14 dni po posredovanju zahtevanih podatkov nagrajenca.

Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebook/Instagram strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje Facebook/Instagram strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.

Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno številko ter podpisano soglasje, da se strinja s prevzemom nagrade.

Varovanje osebnih podatkov

(a) Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

(b) Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

(c) Organizator bo navedene osebne podatke prejel šele, ko bo nagrajenec izžreban in ga bo organizator pozval, da mu dostavi podatke, da bo nagrajenec lahko prejel nagrado na svoj naslov.

(d) Podatke bo organizator hranil do podelitve nagrad oz. bodo izbrisani najkasneje v roku enega meseca od podelitve zadnje nagrade. Osebnih podatkov organizator ne bo hranil ali obdeloval za namene trženja.

(e) Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

(f) Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@darilonarave.si

Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/dariloiznarave/, Instagram strani https://www.instagram.com/darilonarave.si/ ter preko spletnega mesta https://darilonarave.si. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@darilonarave.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

DARILO NARAVE, d.o.o.
Šmarska cesta 40
1291 Škofljica

*Pravila veljajo od 18.4.2024 do 26.4.2024.

Škofljica, 18.4.2024

Slika prikazuje logotip podjetja Darilo Narave d.o.o., bela oblika logotipa.
2024 DARILO NARAVE D.O.O. 
Vse pravice pridržane.
Slika prikazuje varna plačila na spletnem mestu
userusersstorecartphone-handsetbubblemagnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram